Pravilnik o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti

 I. Osnovne določbe

 • Upravljavec osebnih podatkov v skladu s členom 4(7) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: »GDPR«) je Dudr Company s.r.o., registrska št. 29305489, s sedežem na naslovu Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, Češka republika.

  naslov: Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, Češka republika
  e-naslov: info@dudsaw.si
  telefon: +420777992120
 • Osebni podatki pomenijo vse informacije o določenem ali določljivem posamezniku; določljivi posameznik je posameznik, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.
 • Upravljavec pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ni imenoval.

 II. Viri in kategorije obdelovanih osebnih podatkov

 • Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste jih posredovali, oziroma osebne podatke, ki je upravljavec pridobil na osnovi izpolnjevanja vašega naročila.
 • Upravljavec obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke, ki so nujni za izpolnjevanje pogodbe.

III. Zakonska podlaga in namen obdelave osebnih podatkov

 • Zakonska podlaga za obdelavo osebnih podatkov je:
  • izpolnjevanje pogodbe med vami in upravljavcem na podlagi člena 6(1)(b) GDPR,
  • zakoniti interes upravljavca za namene neposrednega trženja (predvsem za pošiljanje komercialnih sporočil in novičnikov) na podlagi člena 6(1)(f) GDPR,
  • vaša privolitev v obdelavo za namene neposrednega trženja (predvsem za pošiljanje komercialnih sporočil in novičnikov) na podlagi člena 6(1)(a) GDPR v povezavi s členom 7(2) zakona št. 480/2004 Sb. (Zbirka zakonov Češke republike), o nekaterih storitvah informacijske družbe, v primeru, da ni prišlo do naročila blaga ali storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov je:
  • obdelava vašega naročila in uresničevanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem; pri naročilu so zahtevani osebni podatki, ki so potrebni za uspešno obdelavo naročila (ime in naslov, kontakt), posredovanje osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izpolnjevanje pogodbe, brez posredovanja osebnih podatkov pogodbe ni mogoče skleniti in je upravljavec ne more izvajati,
  • pošiljanje komercialnih sporočil in izvajanje drugih trženjskih aktivnosti.
 • Upravljavec izvaja avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev v smislu člena 22 GDPR. 

IV. Čas hrambe podatkov

 • Upravljavec osebne podatke hrani:
  • dokler je to potrebno za uresničevanj pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem, ter uveljavljanje zahtevkov iz teh pogodbenih razmerij (15 let od končanega pogodbenega razmerja),
  • do preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov za namene trženja, najdlje pa 10 let, če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve.
 • Po izteku obdobja hrambe osebnih podatkov upravljavec osebne podatke izbriše. 

V. Uporabniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljavca)

 • Uporabniki osebnih podatkov so osebe:
  • ki sodelujejo pri dobavi blaga in izvedbi plačil na podlagi pogodbe,
  • ki zagotavljajo storitve delovanja spletne trgovine in druge storitve v povezavi z delovanjem spletne trgovine,
  • zagotavljajo trženjske storitve.
 • Upravljavec ne namerava prenesti osebnih podatkov v tretjo državo (v državo izven EU) ali mednarodno organizacijo. Uporabniki osebnih podatkov v tretjih državah so ponudniki storitev obveščanja po e-pošti in storitev v oblaku.

VI. Vaše pravice

 • V skladu s pogoji, določenimi v GDPR, imate:
  • pravico dostopa do svojih osebnih podatkov na podlagi člena 15 GDPR,
  • pravico do popravka osebnih podatkov na podlagi člena 16 GDPR, ali omejitve obdelave na podlagi člena 18 GDPR,
  • pravico do izbrisa osebnih podatkov na podlagi člena 17 GDPR,
  • pravico do ugovora zoper obdelavo na podlagi člena 21 GDPR,
  • pravico do prenosljivosti podatkov na podlagi člena 20 GDPR,
  • pravico do preklica privolitve v obdelavo pisno oziroma elektronsko na naslov ali e-pošto upravljavca, navedeno v členu III teh pogojev.
 • Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, če menite, da je bila kršena vaša pravica do varstva osebnih podatkov.

VII. Pogoji varovanja osebnih podatkov

 • Upravljavec izjavlja, da je sprejel vse primerne tehnične in organizacijske ukrepe za varnost osebnih podatkov.
 • Upravljavec je sprejel tehnične ukrepe za varnost repozitorijev s podatki in shramb osebnih podatkov v listinski obliki.
 • Upravljavec izjavlja, da imajo do osebnih podatkov dostop samo pooblaščene osebe. 

VIII. Končne določbe

 • Z oddajo naročila prek spletnega obrazca za naročila potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji varstva osebnih podatkov in da jih v celoti sprejemate.
 • S temi pogoji soglašate tako, da označite polje za soglasje v spletnem obrazcu. Z označitvijo polja za soglasje potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji varstva osebnih podatkov in da jih v celoti sprejemate.
 • Upravljavec ima pravico do spremembe teh pogojev. Novo različico pravilnika o zasebnosti bo objavil na svojem spletnem mestu in vam hkrati novo različico tega pravilnika poslal na e-poštni naslov, ki ste ga posredovali upravljavcu.

 

Ti pogoji začnejo veljati dne 11. 4. 2019